GeoTask

automatyzacja planowania
i efektywna realizacja zadań
w terenie

Zatrudniając wielu pracowników terenowych, stajesz przed wyzwaniem efektywnego zarządzania dużą liczbą zadań realizowanych w terenie. GeoTask wspiera optymalny przydział prac, wyznaczanie tras zadań oraz monitorowanie ich wykonania w czasie rzeczywistym, przez co gwarantuje wzrost efektywności procesów biznesowych i wyższą jakości obsługi klientów.

W czym pomoże Ci GeoTask?

Planowanie i przydział prac w terenie

Przydzielanie zadań w oparciu o:

 • Kompetencje
 • Czas pracy
 • Lokalizację pracownika
 • Podgląd położenia pracownika w czasie rzeczywistym

Proces planowanie prac ulegnie maksymalnej możliwej automatyzacji. Przydzielanie zadań cyklicznych nie będzie wymagało ingerencji człowieka.

Zwiększenie satysfakcji klienta

Zwiększenie satysfakcji Twoich klientów oraz wzrost konkurencyjności zapewnia:

 • Możliwość sporządzania dokumentacji w miejscu świadczenia usługi
 • Możliwość dodawania załączników
 • Przydział pracowników o odpowiednich kompetencjach i narzędziach
 • Możliwość integracji GeoTask z programami typu CRM, ERP

Zwiększenie efektywności prac w terenie

Zwiększenie wykonanych prac terenowych będzie możliwe dzięki:

 • Możliwości przypisywania zadań łącznie z niezbędnymi zasobami do ich wykonania
 • Możliwości komunikacji pomiędzy pracownikami terenowymi a planistami/dysponentami
 • Pracownicy terenowi mają możliwość sporządzania dokumentacji w miejscu świadczenia usługi
 • Zadania zostaną przydzielone pracownikom o odpowiednich kompetencjach do ich wykonania

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Dzięki optymalizacji procesów/zadań/prac zmniejszone zostaną wydatki na takie elementy jak:

 • Koszty paliwa – pracownicy będą poruszać się po najbardziej efektywnych czasowo trasach z uwzględnieniem natężenia ruchu ulicznego.
 • Koszty pracownika – optymalne rozłożenie zadań pomiędzy pracowników zredukuje koszt nadgodzin. Praca planistów będzie uproszczona i wydajniejsza.
 • Amortyzacja – liczba dotychczasowych zasobów niezbędnych do realizacji zadań zostanie zmniejszona a ich użycie zoptymalizowane.
90000

Tyloma zadaniami miesięcznie zarządzają nasi klienci dzięki oprogramowaniu FSM. Dołącz do nich!