GeoTask

automatyzacja planowania i efektywna
realizacja zadań w terenie

Zatrudniając wielu pracowników terenowych, stajesz przed wyzwaniem efektywnego zarządzania dużą liczbą zadań realizowanych w terenie. GeoTask, narzędzie klasy Field Service Management, wspiera optymalny przydział prac, pomaga układać harmonogramy zadań i wyznaczać najlepsze dostępne trasy od zadania do zadania. Monitoruje też wykonanie prac w czasie rzeczywistym. Wszystko to wypływa na wzrost efektywności procesów biznesowych i wyższą jakość obsługi klientów.

Zwiększysz skuteczność realizacji zadań nawet o 40%
Obniżysz koszty dojazdów nawet o 30%
→ Łatwiej zarządzisz sprzętami i materiałami w magazynach

W czym pomoże Ci GeoTask?

Planowanie i przydział prac w terenie

Przydzielanie zadań w oparciu o:

 • Kompetencje i uprawnienia pracowników do realizacji zadań
 • Dostępność pracowników
 • Lokalizację zadań
 • Wymagany termin wykonania zadania

Proces planowanie prac zostanie zautomatyzowany. Przydzielanie zadań cyklicznych nie będzie wymagało ingerencji człowieka.

Zwiększenie satysfakcji klienta

  Zwiększenie satysfakcji Twoich klientów:

 • Skrócenie „okna” czasowego na umawianie wizyt
 • Zmniejszenie liczby nieudanych wizyt
 • Dotrzymywanie terminów realizacji zadania
 • Notyfikacja o przewidywanym czasie dojazdu technika

Zwiększenie efektywności prac w terenie

Wzrost efektywności wynika z:

 • Skrócenia czasu poświęconego na dojazdy do miejsca zadania
 • Możliwości bezpośredniej komunikacji pomiędzy pracownikami terenowymi a planistami/dysponentami
 • Eliminacji papieru przy sporządzaniu dokumentacji do zadania
 • Zadania zostaną przydzielone pracownikom o odpowiednich kompetencjach do ich wykonania

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

  Dzięki optymalizacji procesów/zadań/prac zmniejszone zostaną wydatki na takie elementy jak:

 • Koszty paliwa – pracownicy będą poruszać się po krótszych trasach z uwzględnieniem natężenia ruchu ulicznego
 • Koszty pracownika – optymalne rozłożenie zadań pomiędzy pracowników zredukuje koszt nadgodzin. Praca planistów będzie uproszczona i wydajniejsza
 • Regionalne centra dyspozycyjne – automatyzacja przydziału zadań umożliwi dysponentom zarządzanie większą liczbą pracowników w terenie i rezygnację ze ścisłego określania obszarów działania techników

 

Algorytmy Globemy w bardzo krótkim czasie wykonują miliony symulacji możliwych przydziałów zadań do poszczególnych brygad w celu osiągnięcia optymalnych czasów dojazdu pomiędzy zadaniami.
Dzięki temu rozwiązaniu technicy docierają do klientów w umówionym czasie oraz są w stanie zrealizować więcej zleceń.

UPC Polska

GeoTask pozwolił na ujęcie w jednym systemie kluczowych procesów związanych z realizacją zleceń od klientów.
Doskonale wspiera planowanie oraz bieżący nadzór realizacji poboru próbek. Zapewnia pracownikom w terenie wygodną aplikację na smartfonie, dostarczającą plan zadań i pozwalającą na rejestrację wykonanych prac. (…) Pracownicy Globemy wykazali się wysokimi kompetencjami wdrożeniowymi, dużą wiedzą branżową i umiejętnościami analizy procesów w organizacji.

J.S. Hamilton

Bez wsparcia informatycznego od firmy Globema i ich programu GeoTraxx, rozwój naszej firmy i poszerzenie portfolio klienta byłyby niemożliwe.
GeoTraxx został całkowicie dostosowany do potrzeb zarówno naszych, jak i wymogów Naszego klienta. Program ten pokazał, że rozpoczynając nowy projekt niekoniecznie jesteśmy zmuszeni do pisani własnego programu logistycznego, wartego setki tysięcy złotych, który trzeba na bieżąco aktualizować. Wystarczył nam zakup licencji i kilka spotkań, żeby program zapewnił wszystkie potrzebne nam funkcje.

Livre
90000

Tyloma zadaniami miesięcznie zarządzają nasi klienci dzięki oprogramowaniu Field Service Management. Dołącz do nich!

Umów się na dedykowany pokazUmów się na dedykowany pokaz
geotask-mobile-and-web