GeoTask

automatyzacja planowania i efektywna
realizacja zadań w terenie

Zatrudniając wielu pracowników terenowych, stajesz przed wyzwaniem efektywnego zarządzania dużą liczbą zadań realizowanych w terenie. GeoTask, narzędzie klasy Field Service Management, wspiera optymalny przydział prac, wyznaczanie tras zadań oraz monitorowanie ich wykonania w czasie rzeczywistym, przez co gwarantuje wzrost efektywności procesów biznesowych i wyższą jakości obsługi klientów.

W czym pomoże Ci GeoTask?

Planowanie i przydział prac w terenie

Przydzielanie zadań w oparciu o:

 • Kompetencje i uprawnienia pracowników do realizacji zadań
 • Dostępność pracowników
 • Lokalizację zadań
 • Wymagany termin wykonania zadania

Proces planowanie prac zostanie zautomatyzowany. Przydzielanie zadań cyklicznych nie będzie wymagało ingerencji człowieka.

Zwiększenie satysfakcji klienta

  Zwiększenie satysfakcji Twoich klientów:

 • Skrócenie „okna” czasowego na umawianie wizyt
 • Zmniejszenie liczby nieudanych wizyt
 • Dotrzymywanie terminów realizacji zadania
 • Notyfikacja o przewidywanym czasie dojazdu technika

Zwiększenie efektywności prac w terenie

Wzrost efektywności wynika z:

 • Skrócenia czasu poświęconego na dojazdy do miejsca zadania
 • Możliwości bezpośredniej komunikacji pomiędzy pracownikami terenowymi a planistami/dysponentami
 • Eliminacji papieru przy sporządzaniu dokumentacji do zadania
 • Zadania zostaną przydzielone pracownikom o odpowiednich kompetencjach do ich wykonania

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

  Dzięki optymalizacji procesów/zadań/prac zmniejszone zostaną wydatki na takie elementy jak:

 • Koszty paliwa – pracownicy będą poruszać się po krótszych trasach z uwzględnieniem natężenia ruchu ulicznego
 • Koszty pracownika – optymalne rozłożenie zadań pomiędzy pracowników zredukuje koszt nadgodzin. Praca planistów będzie uproszczona i wydajniejsza
 • Regionalne centra dyspozycyjne – automatyzacja przydziału zadań umożliwi dysponentom zarządzanie większą liczbą pracowników w terenie i rezygnację ze ścisłego określania obszarów działania techników

 

GeoTaskPlanner

GeoTask Planner to usługa chmurowa z API, która pomaga ułożyć optymalny harmonogram zadań i tras. Dzięki temu, że jest dostępny w chmurze, bez problemu uruchomisz usługę w 24 godziny i unikniesz kosztów zaawansowanej infrastruktury sprzętowej do dużych optymalizacji.

Dowiedz się więcej…

GeoTask Planner Portal pozwala automatycznie przydzielić zadania do pracowników z uwzględnieniem optymalnej trasy i innych kryteriów specyficznych dla Twojego biznesu. Po zarejestrowaniu się w portalu płacisz w trybie miesięcznym wyłącznie za zadania, które załadujesz do systemu.

Dowiedz się więcej…

90000

Tyloma zadaniami miesięcznie zarządzają nasi klienci dzięki oprogramowaniu Field Service Management. Dołącz do nich!