GeoTask

automatyzacja planowania i efektywna
realizacja zadań w terenie

Zatrudniając wielu pracowników terenowych, stajesz przed wyzwaniem efektywnego zarządzania dużą liczbą zadań realizowanych w terenie. GeoTask, narzędzie klasy Field Service Management, wspiera optymalny przydział prac, wyznaczanie tras zadań oraz monitorowanie ich wykonania w czasie rzeczywistym, przez co gwarantuje wzrost efektywności procesów biznesowych i wyższą jakości obsługi klientów.

Zwiększysz skuteczność realizacji zadań nawet o 40%
Obniżysz koszty dojazdów nawet o 30%
→ Poprawisz komunikację z klientami i podniesiesz ich satysfakcję z Twoich usług

W czym pomoże Ci GeoTask?

Planowanie i przydział prac w terenie

Przydzielanie zadań w oparciu o:

 • Kompetencje i uprawnienia pracowników do realizacji zadań
 • Dostępność pracowników
 • Lokalizację zadań
 • Wymagany termin wykonania zadania

Proces planowanie prac zostanie zautomatyzowany. Przydzielanie zadań cyklicznych nie będzie wymagało ingerencji człowieka.

Zwiększenie satysfakcji klienta

  Zwiększenie satysfakcji Twoich klientów:

 • Skrócenie „okna” czasowego na umawianie wizyt
 • Zmniejszenie liczby nieudanych wizyt
 • Dotrzymywanie terminów realizacji zadania
 • Notyfikacja o przewidywanym czasie dojazdu technika

Zwiększenie efektywności prac w terenie

Wzrost efektywności wynika z:

 • Skrócenia czasu poświęconego na dojazdy do miejsca zadania
 • Możliwości bezpośredniej komunikacji pomiędzy pracownikami terenowymi a planistami/dysponentami
 • Eliminacji papieru przy sporządzaniu dokumentacji do zadania
 • Zadania zostaną przydzielone pracownikom o odpowiednich kompetencjach do ich wykonania

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

  Dzięki optymalizacji procesów/zadań/prac zmniejszone zostaną wydatki na takie elementy jak:

 • Koszty paliwa – pracownicy będą poruszać się po krótszych trasach z uwzględnieniem natężenia ruchu ulicznego
 • Koszty pracownika – optymalne rozłożenie zadań pomiędzy pracowników zredukuje koszt nadgodzin. Praca planistów będzie uproszczona i wydajniejsza
 • Regionalne centra dyspozycyjne – automatyzacja przydziału zadań umożliwi dysponentom zarządzanie większą liczbą pracowników w terenie i rezygnację ze ścisłego określania obszarów działania techników

 

90000

Tyloma zadaniami miesięcznie zarządzają nasi klienci dzięki oprogramowaniu Field Service Management. Dołącz do nich!

Umów się na dedykowany pokazUmów się na dedykowany pokaz
geotask-mobile-and-web