Skip to main content

Systemy typu FSM – jakie korzyści przynoszą Twoim pracownikom, Twoim klientom oraz Twojemu biznesowi

Zarządzanie pracami i pracownikami w terenie GeoTask i GeoTraxx

Systemy typu Field Service Management (FSM) to narzędzia do zarządzania zespołami pracowników terenowych, które, dzięki automatyzacji procesów pomagają m.in., skutecznie planować prace i układać optymalne trasy przejazdu do kolejnych lokalizacji realizacji zadań.

Systemy typu Field Service Management (FSM) pomagają efektywnie zarządzać pracami i pracownikami w terenie, wspierają układanie optymalnych tras, ułatwiają zarządzanie zapasami, raportowanie prac oraz komunikację z klientami. Oferują liczne korzyści dla ich bezpośrednich użytkowników – dyspozytorów planujących prace, pracowników terenowych i kierowców.

W szerszej perspektywie największymi beneficjentami są firmy, które zdecydują się na wdrożenie systemu FSM, bez względu na to czy to działające w modelu B2C i mają bezpośredni kontakt z klientem indywidualnym, czy też B2B i działają jako zleceniodawcy lub podwykonawcy innych firm. Na wykorzystaniu FSM skorzystają również klienci, które otrzymują usługi lepszej jakości.

Przyjrzyjmy się bliżej, w jaki sposób narzędzia wspierające zarządzanie pracami w terenie takie jakie jak GeoTask/GeoTraxx przynoszą poszczególnym interesariuszom – pracownikom, firmom, klientom.

W jakich branżach i obszarach sprawdzi się system typu Field Service Management?

Dostawa i montaż mebli

 

Utilities
(Energia, Ciepłownictwo, Gazownictwo, Wod-Kan)

Telekomunikacja
(Utrzymanie sieci i obsługa klientów)

Ochrona zdrowia

Usługi domowe 

Badania terenowe

Usługi utrzymaniowe

Ubezpieczenia

Wsparcie sprzedaży

poznawanie aplikacji GeoTask

Dyspozytorzy – bardziej wydajne układanie tras i grafików pracy i kontrola realizacji zadań w czasie rzeczywistym

Efektywne planowanie zadań. Systemy FSM pomagają dyspozytorom efektywnie przydzielać zadania pracownikom mobilnym, w oparciu o ich dostępność, wymagane umiejętności lub sprzęt, lokalizację (tj. bliskość miejsca wykonywania pracy) oraz szereg innych czynników, zdefiniowanych przez dyspozytora, jak np. oczekiwany dzień czy godzina dostawy.
Optymalnie ułożone trasy. Systemy FSM pozwalają obliczać najlepsze dostępne trasy dla kierowców i pracowników mobilnych, biorąc pod uwagę lokalizację wykonania zadania, odległość i czas przejazdu. Mogą też uwzględniać aktualne natężenie ruchu. Pomagają skrócić czas podróży i zmniejszyć koszty paliwa oraz ogólne koszty eksploatacyjne pojazdów.
Automatyzacja układania grafików i tras pomaga skrócić ten proces do niezbędnego minimum, a także szybko reagować na zmiany. System układa nowy grafik, z uwzględnieniem nowych warunków w minuty.
Podgląd lokalizacji pracowników i postępów prac w czasie rzeczywistym. Dyspozytorzy mogą śledzić lokalizację pracowników mobilnych (m.in. kurierów, serwisantów, dostawców, sprzedawców, etc.) w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą od razu reagować na sytuacje awaryjne czy niespodziewany zmiany w harmonogramach.
Sprawniejsza obsługa klientów. Dyspozytor ma możliwość ustawienia i modyfikowania powiadomień wysyłanych automatycznie do klientów w formie SMS lub wiadomości e-mail. Powiadomienia, np. o terminie zbliżającej się wizyty, sprawia, że niemal wszystkie wizyty udaje się odbyć za pierwszym podejściem, co diametralnie zwiększa skuteczność realizacji zadań.

Pracownicy mobilni – łatwe zarządzanie zadaniami i raportowanie prac już w terenie

Aplikacja mobilna, w jaką wyposażony jest system FSM GeoTask jest niezbędnym narzędziem pracy dla  pracowników w terenie, dzięki któremu mają dostęp do wszystkich informacji o przypisanych zadaniach. Mogą też łatwo nimi zarządzać i raportować wykonanie pracy.

Aplikacja mobilna pracownika terenowego to:

Większa wydajność realizacji zadań. W aplikacji mobilnej pracownik terenowy ma dostęp do szczegółowego planu pracy, ułożonego tak, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące czasu realizacji i jednocześnie zminimalizować czas podróży i zużycia paliwa.
Znajdzie tam też szczegóły dotyczące każdego zlecenie, w tym dane kontaktowe do klienta.
Zadania mogą być układane w trasy dzięki automatycznemu silnikowi optymalizacyjnemu co jeszcze zwiększa wydajność procesu logistycznego i realizacji prac.

Aplikacja mobilna ułatwia też zarządzanie sprzętem lub materiałami znajdującymi się w posiadaniu pracowników mobilnych, znajdujących się u klienta lub w magazynach.

Łatwiejsza komunikacja. Dzięki aplikacji mobilnej, pracownik działający w terenie otrzymuje natychmiast informację o nowych zadaniach i ich aktualizacjach, a dyspozytor w bazie o postępie w realizacji zadań przez pracownika terenowego.
Nawigacja do miejsca wykonania zadania. Systemy FSM takie, jak GeoTask, korzystające z najlepszych serwisów mapowych, pozwalają nie tylko wyznaczyć najlepsze dostępne trasy, z uwzględnieniem aktualnie panujących warunków na drodze, ale również poprowadzą kierowcę do celu krok po kroku.
Dostęp do pełnej historii klientów. Z poziomu aplikacji mobilnej, pracownicy mobilni mogą prześledzić historię wykonanych zadań u danego klienta lub w danej lokalizacji. Dzięki temu łatwiej jest zorientować się np. jakie prace zostały już wykonane w danym miejscu. To z kolei ułatwia  wykonanie zadań efektywnie i bez ryzyka, że np. po raz kolejny technik będzie podejmował bezskuteczną próbę naprawy sprzętu, który powinien zostać wymieniony. Takie wyczerpujące informacje o zrealizowanych pracach pomagają szybciej i skuteczniej wykonać zadanie i wpływają na podniesienie jakości usług i zadowolenie klientów.
Wygodne raportowanie i dokumentacja fotograficzna zadań. Z poziomu aplikacji mobilnej, w systemie GeoTask, można zaraportować wykonanie zadania, a informacja ta od razu pojawi się w panelu dyspozytora.
Z poziomu aplikacji można również sporządzić dokumentację fotograficzną, co z jednej strony może przyspieszyć zaraportowanie wykonanie zadania (nie trzeba sporządzać długich opisów dotyczących szczegółów dostarczonych towarów czy zainstalowanych sprzętów), z drugiej może być później solidną podstawą do rozpatrywania reklamacji klientów.
Umawianie wizyt od ręki. Aplikacja mobilna dostępna w GeoTasku pozwala już w trakcie wizyty, umówić kolejną (jeśli zajdzie taka potrzeba), w terminie dogodnym dla klienta – bez konieczności kontaktowania się z centrum obsługi klienta.
GeoTask_ wsparcie klientów

Klienci indywidualni – wyższa jakość obsługi i oszczędność czasu

Na automatyzacji oraz lepszej organizacji pracy w firmie korzystają także klienci indywidualni:

Przejrzystość i kontrola. Klienci, za pośrednictwem portalu samoobsługowego, mogą przekładać i umawiać nowe terminy wizyt, co daje im kontrolę nad tym, co dzieje się z ich zleceniem i pozwala dopasować termin wizyty do własnych planów. Powiadomienia o statusie swojego zlecenia otrzymają SMS-em lub mailem.

Krótszy czas reakcji. Systemy FSM jak GeoTask pomagają firmom szybciej i skuteczniej reagować na zgłoszenia klientów, co prowadzi do szybszej realizacji usług i większej satysfakcji klientów, którzy mogą szybko i bez problemu zrealizować np. naprawę czy wymianę sprzętu, dostawę mebli, etc.
Lepsza jakość usług. Pracownicy mobilni, wyposażeni w dokładne informacje o zleceniu mogą zrealizować je lepiej i szybciej, co oszczędza czas klientów i wpływa na podniesienie ich zadowolenia z usług.
GeoTask_dla_biznesu

Systemy FSM dla biznesu – bardziej wydajna realizacja zadań, oszczędność kosztów, lepsze planowanie strategiczne

Wykorzystanie systemów do automatyzacji zarządzania pracami w terenie i układania tras to przede wszystkim ogromne korzyści dla przedsiębiorców, którzy są w stanie realizować więcej zadań w tym samym czasie, bez zatrudniania nowych pracowników czy zwiększania floty pojazdów. Z systemami FSM mogą wykonywać prace szybciej i lepiej, co pozwala im mierzyć się z konkurencją na rynku. Jakie dokładnie korzyści dają systemy FSM biznesowi?

Oszczędność kosztów. Systemy FSM pomagają obniżyć koszty operacyjne poprzez optymalizację tras (nawet 30% mniej przejechanych kilometrów), zmniejszenie zużycia paliwa i poprawę alokacji zasobów. Ograniczają też czas potrzebny na planowanie nawet o 80% i zwiększają wydajność pracy dyspozytorów nawet 4 krotnie.
Większa produktywność. Dzięki lepszemu planowaniu i harmonogramowaniu, firmy mogą zaplanować nawet do 40% więcej zadań bez ponoszenia kosztów zatrudniania nowych osób i inwestowania w większą flotę. To wszystko przekłada się na ograniczenie kosztów i większe zyski.
Decyzje w oparciu o dane. Systemy FSM dostarczają cennych danych i analiz, które firmy mogą wykorzystać do identyfikacji trendów, poprawy jakości usług i podejmowania bardziej świadomych Sprawniejsze rozliczenia. Systemy FSM GeoTask/GeoTraxx pozwalają automatycznie wygenerować szereg raportów na podstawie zbieranych informacji co może usprawnić  na przykład rozliczenia z podwykonawcami.
Łatwe skalowanie. Wraz z rozwojem firmy, systemy typu FSM, GeoTask mogą być łatwo skalowane i szybko dostosowywane do zmieniającej się liczby klientów i pracowników. Nie ma zagrożenia, że firma będzie musiała ponosić koszty rozbudowywania lub zmiany systemu, aby dopasować go do rosnących i zmieniających się potrzeb.
Szybsze dostarczanie usług GeoTask to rozwiązania FSM, które w łatwy sposób można zintegrować z innymi systemami i dzięki temu zautomatyzować procesy, w których te systemy biorą udział. Przykładowo, integracja GeoTaska z systemem CRM może przyspieszyć obsługę dostaw towarów, natomiast integracja FSM z systemem provisioningu (dostarczania usługi) w firmie telekomunikacyjnej pozwala szybciej dostarczyć usługę do klientów. To z kolei przekłada się na większą satysfakcję klientów.
zarządzanie pracownikami w terenie

Podsumowując, systemy typu Field Service Management, jak GeoTask oferują liczne korzyści, począwszy od poprawy produktywności dyspozytorów i pracowników działających w terenie, a skończywszy na zwiększeniu zadowolenia klientów i oszczędności kosztów dla firm. Są to rozwiązania kluczowe w usprawnieniu działań w terenie i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, szczególnie w branżach, w których duży nacisk kładzie się na jakość obsługi i zadowolenie klientów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak jeszcze systemy do zarządzania pracami i pracownikami w terenie mogą pomóc w usprawnieniu pracy, skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.

Jesteś zainteresowany aplikacją GeoTask? Skontaktuj się z nami!
Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Globema Sp. z o.o.
ul. Wita Stwosza 22
02-661 Warszawa
+ 48 22 848 73 13

 

Globema – oddział  w Łodzi
ul. Wycieczkowa 20A
91-518 Łódź
+ 48 42 658 01 71

 

GeoTask@globema.pl
www.globema.pl

 

NIP: 521-27-43-872
KRS: 0000024100

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Nazwa firmy (wymagane)

  Stanowisko

  W czym możemy Ci pomóc?

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.