Skip to main content

Łatwiejsza współpraca z podwykonawcami, sprawniejsze układanie grafików i większe bezpieczeństwo danych – poznaj GeoTask 20

GeoTask 20

Zarządzanie zadaniami w terenie w przeważającej części przypadków wiąże się ze współpracą z podwykonawcami i zleceniodawcami. Oznacza to więc konieczność koordynowania prac wewnątrz własnej organizacji z firmami zewnętrznymi. W odpowiedzi na te wyzwania oraz sugestie użytkowników, w najnowszej wersji systemu GeoTask wprowadziliśmy rozwiązania ułatwiające zarządzanie współpracą z podwykonawcami i zleceniodawcami. Ulepszyliśmy też układanie grafików, zarządzanie brygadami oraz wprowadziliśmy usprawnienia zwiększające bezpieczeństwo danych. Czytaj dalej, aby poznać szczegóły.

Łatwe zarządzanie współpracą z podwykonawcami

Zlecanie zadań podwykonawcom jest powszechną praktyką. Do tej pory nawet firmy, które korzystały z systemów do zarządzania pracami w terenie typu Field Service Management (FSM), miały ograniczone możliwości zarządzania zleceniami przekazanymi firmom zewnętrznym i ich nadzorowania.

Aby zaradzić temu problemowi, w GeoTasku 20 wprowadziliśmy obsługę współpracy z podwykonawcami. System można bez problemu wykorzystać przy różnych modelach współpracy – niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na przekazanie puli zadań podwykonawcy i oczekujemy jedynie na raport z ich realizacji, czy chcemy bardziej szczegółowo zarządzać przekazywanymi zadaniami i decydować, które z nich zlecimy, a które zrealizujemy siłami własnego zespołu.

W aplikacji GeoTask dyspozytor ma wgląd w to, która brygada pracuje dla którego podwykonawcy, które zadanie zostało zlecone któremu podwykonawcy i jaki jest status poszczególnych zadań. Podwykonawcy mają za to wgląd tylko do zadań, które zostały im zlecone.

Możliwość monitorowania i zarządzanie pracą podwykonawców daje większą kontrolę i przekłada się na lepszą organizację pracy i terminowość realizacji zadań, a także lepszą komunikację z klientami końcowymi i ich wyższą satysfakcję z dostarczanych usług.

Automatycznie tworzone raporty ułatwiają uzyskanie informacji o pracach zrealizowanych przez poszczególnych podwykonawców, a dzięki temu nadzorowanie wykonanych zleceń i rozliczanie zadań.

ukladanie-harmonogramow

Wygodniejsze i sprawniejsze układanie grafików

  • Wprowadziliśmy wygodniejszy sposób układania grafików prac, który umożliwia elastyczne planowanie zadań zarówno dla całych ekip, jak i poszczególnych pracowników mobilnych.
  • W ciągu jednego dnia pracy pojedynczy pracownik może zostać przypisany do jednej brygady, a w innej części dnia może pracować w innej brygadzie bądź indywidualnie.
  • Grafiki zyskały też nowy, bardziej przejrzysty wygląd, który ułatwia monitorowanie, co dzieje się z poszczególnymi zadaniami i ekipami terenowymi.
  • Powtarzające się grafiki można łatwo kopiować i przenosić na kolejne tygodnie bez potrzeby układania ich od nowa, co znacznie przyspiesza pracę planistów.

Lepsza komunikacja z pracownikami terenowymi dzięki aplikacji mobilnej

W aplikacji mobilnej systemu Field Service Management GeoTask pracownicy widzą wszystkie szczegóły przypisanych im zadań, takie jak adresy, dane klienta, wymagania co do realizacji zlecenia, przypisane sprzęty (jeśli aktywny jest Moduł Magazynowy).

Teraz w aplikacji mogą też podejrzeć cały grafik swojej pracy na bieżący dzień i na kolejne oraz sprawdzić, czy pracują w pojedynkę czy w brygadzie, do jakiego zespołu zostali przypisani i kto jeszcze wchodzi w jego skład.

Większe bezpieczeństwo danych w aplikacji mobilnej

Bezpieczeństwo danych naszych klientów jest dla nas priorytetem. Dlatego w nowej wersji FSM GeoTask wprowadziliśmy zaawansowane zabezpieczenia dostępu. Teraz użytkownicy będą mogli się zalogować do aplikacji mobilnej, za pierwszym razem korzystając z długiego i złożonego hasła, a następnie PINem lub biometrią (za pomocą odcisku palca lub rozpoznawania twarzy). Ten sposób logowania znacząco podnosi poziom ochrony dostępu do systemu, zapewniając jednocześnie wygodę użytkowania na co dzień.

Poznaj możliwości GeoTaska 20

Zapraszamy do przetestowania nowej wersji rozwiązania Field Service Management GeoTask! Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dostęp do wersji demo i przekonaj się, jak GeoTask 20 może usprawnić Twoją codzienną pracę.