Jakie wyzwania stoją przed firmami realizującymi zadania w terenie?

Efektywne planowanie tras dojazdu i dostaw

Zrównoważony i zgodny z kompetencjami przydział zadań dla pracowników

Podniesienie jakości obsługi klienta: krótsze okna czasowe dostaw i spotkań

Realizacja większej liczby zleceń

Monitorowanie pracowników 

Obszary zastosowań

Branże sieciowe

Telekomunikacja, wodociągi
i kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, gaz i ropa
 • obsługa zdarzeń na sieci
 • przeglądy sieci
 • wizyty serwisowe u klientów
 • uruchamianie usług
  i instalacje pakietów abonenckich

Transport i logistyka

Firmy transportowe, kurierzy, dostawa żywności 
 • planowanie
  i optymalizacja dostaw
 • monitorowanie dostaw
 • raporty

Sektor publiczny

Straż pożarna, policja, służby oczyszczania miasta, straż miejska
 • planowanie zadań
  i spotkań
 • zarządzanie pracownikami w terenie
 • wizyty serwisowe
  u klientów

Serwis i inne usługi

AGD, windy, bankomaty, firmy sprzątające, obsługa nieruchomości, windykacja
 •  planowanie spotkań
 • wizyty serwisowe