Aplikacja GeoTask pomaga zoptymalizować trasy dojazdu w oparciu o Mapy Google z uwzględnieniem natężenia ruchu. Bezpośrednia komunikacja z pracownikami w terenie poprzez aplikację mobilną wizualizuje bieżącą realizację planu
i pozwala na  jego szybkie korekty. Zbieranie informacji w terenie jest ułatwione przez robienie zdjęć, dyktowanie głosowe notatek i uzupełnianie formularzy.

 

Aplikacja planisty/dysponenta

Planista/dysponent za pomocą dostępnych narzędzi może zarządzać zadaniami i monitorować postęp wykonywanych prac. Aktualna pozycja pracownika oraz status zadania wizualizowane są na mapie odpowiednią ikoną oraz kolorem.

Aplikacja pracownika terenowego

Pracownik terenowy ma dostęp do aktualnej listy zadań. Każde zadanie jest opisane i zawiera niezbędne informacje do jego wykonania. Każde zadanie ma swój „cykl życia” dzięki czemu planista/dysponent wie na jakim etapie realizacji się znajduje.

Wsparcie pracy planisty/dysponenta

Planowanie zadań

Opcje aplikacji umożliwiają planiście/dysponentowi m.in.: dodawanie zadań, określanie terminów ich realizacji,  czy śledzenie postępu wykonywanych prac. Przydzielanie zadań pracownikom odbywa się w trybie manualnym lub automatycznym.  

Umawianie spotkań

Aplikacja pozwala na wygodne umawianie spotkań z klientami z wykorzystaniem podpowiedzi o dostępnych slotach czasowych.

Optymalizacja przydziału zadań

Planista/dysponent oprócz ręcznego trybu przydziału zadań ma do dyspozycji dwa tryby automatycznego przydziału zadań: minimalizację wykorzystania zasobów oraz równomierne obciążenie pracą. Optymalizacja oparta jest o następujące parametry: dostępność zasobów, lokalizację zadań oraz terminy realizacji.

Nadzór nad realizacją

Planista/dysponent na mapie Google widzi aktualną pozycję pracownika oraz jego status: „online”, „offline”, „jedzie” lub „pracuje”. W zależności od rodzaju zadania prezentowane są w postaci piktogramów. Kolor piktogramu informuje o statusie realizacji.
 

Parametry ilościowe

Zadania z pracownikiem lub pojazdem można łączyć poprzez parametry ilościowe. Określamy wartości w szczegółach zadania oraz definiujemy cechy pracownika lub pojazdu, który ma podjąć zadanie.

Umiejętności

Każdy typ zadania można scharakteryzować cechami (umiejętnościami) wymaganymi do jego wykonywania. Z drugiej strony przypisujemy pracownikom wszystkie posiadane przez niego kompetencje (umiejętności) niezbędne. Powiązanie zadania z wykonawcą nastąpi jeżeli wykonawca posiada wszystkie niezbędne umiejętności opisujące dane zadanie.
 

Wsparcie pracownika terenowego

Aktualna lista zadań

Zadania w aplikacji prezentowane są w postaci listy. Wszelkiego rodzaju zmiany na zadaniach widoczne są zarówno w postaci systemowych powiadomień jak i w postaci etykiet przy zadaniu.

Szczegóły zadania

Po wybraniu zadania z listy prezentowane są jego szczegóły m.in.: adres, termin realizacji, dane kontaktowe, załączniki.

Cykl życia zadania

Czynności realizowane w terenie rejestrowane są za pomocą statusów w aplikacji mobilnej. Aplikacja rejestruje czas zmiany statusów zadań.

Powiadomienia

Nowe zadania oraz zmiany na zadaniach przychodzą w postaci powiadomień na smartfony i tablety.

Notatki i załączniki

Sporządzanie notatek w postaci tekstu i zdjęć ułatwia raportowanie.
Formularz przygotowany w aplikacji planisty/dysponenta
Formularz na urządzeniu mobilnym 

Obsługa formularzy

Do zadania można dołączyć dowolny formularz przygotowany w aplikacji planisty. Dane zostaną zebrane w terenie na urządzeniu mobilnym a następnie przesłane do planisty.

Inne cechy aplikacji GeoTask 

Szablony zadań

Cykliczność  zadań

Obsługa rejonów

Obsługa konfigurowalnych formularzy

Umawianie spotkań

Raportowanie czasu pracy

Obsługa serwisów mapowych Google

Import zadań z pliku

Import katalogu klientów/miejsc z pliku

Aplikacja w chmurze lub on-premise

Obsługa załączników

Integracje