Aplikacja logistyka/planisty

Planista/dysponent zarządza przydziałem zadań i monitoruje postęp wykonywanych prac. Aktualna pozycja pracownika oraz status zadania wizualizowane są na mapie odpowiednią ikoną oraz kolorem.

Poznaj funkcje aplikacji logistyka / planisty

Aplikacja pracownika terenowego

Pracownik terenowy ma dostęp do aktualnej listy zadań. Każde zadanie zawiera niezbędne informacje do jego wykonania. Zmiany statusu zadania, które odzwierciedlają postęp jego realizacji, są natychmiast widoczne dla planisty/dysponenta.

Poznaj funkcje aplikacji pracownika

Wsparcie pracy planisty/dysponenta

Planowanie zadań

Opcje aplikacji umożliwiają planiście/dysponentowi m.in.: dodawanie zadań, określanie terminów ich realizacji, czy śledzenie postępu wykonywanych prac. Przydzielanie zadań pracownikom odbywa się w trybie manualnym lub automatycznym.

Umawianie spotkań

Aplikacja pozwala na wygodne umawianie spotkań z klientami z wykorzystaniem podpowiedzi o dostępnych slotach czasowych.

Umawianie spotkań

Aplikacja pozwala na wygodne umawianie spotkań z klientami z wykorzystaniem podpowiedzi o dostępnych slotach czasowych.

Optymalizacja przydziału zadań

Planista/dysponent oprócz ręcznego trybu przydziału zadań ma do dyspozycji dwa tryby automatycznego przydziału zadań: minimalizację wykorzystania zasobów oraz równomierne obciążenie pracą. Optymalizacja oparta jest o następujące parametry: dostępność zasobów, lokalizację zadań oraz terminy realizacji.

Nadzór nad realizacją

Planista/dysponent na mapie Google widzi aktualną pozycję pracownika oraz jego status: „online”, „offline”, „jedzie” lub „pracuje”. W zależności od rodzaju zadania prezentowane są w postaci piktogramów. Kolor piktogramu informuje o statusie realizacji.

Nadzór nad realizacją

Planista/dysponent na mapie Google widzi aktualną pozycję pracownika oraz jego status: „online”, „offline”, „jedzie” lub „pracuje”. W zależności od rodzaju zadania prezentowane są w postaci piktogramów. Kolor piktogramu informuje o statusie realizacji.

Alerty

Alerty to powiadomienia dla Dyspozytora dotyczące zadań i notatek. Dyspozytor jest informowany komunikatem w postaci alertu o niewykonanym zadaniu, nowej notatce, zadaniu odrzuconym, zadaniu utworzonym w aplikacji mobilnej lub zadaniu z wysokim priorytetem.

Umiejętności

Każdy typ zadania można scharakteryzować cechami (umiejętnościami) wymaganymi do jego wykonywania. Z drugiej strony przypisujemy pracownikowi wszystkie posiadane przez niego kompetencje (umiejętności) i uprawnienia. Powiązanie zadania z wykonawcą nastąpi, jeżeli wykonawca posiada wszystkie niezbędne umiejętności wymagane przez dane zadanie.

Umiejętności

Każdy typ zadania można scharakteryzować cechami (umiejętnościami) wymaganymi do jego wykonywania. Z drugiej strony przypisujemy pracownikowi wszystkie posiadane przez niego kompetencje (umiejętności) i uprawnienia. Powiązanie zadania z wykonawcą nastąpi, jeżeli wykonawca posiada wszystkie niezbędne umiejętności wymagane przez dane zadanie.

Parametry ilościowe

Zadania z pracownikiem lub pojazdem można łączyć poprzez parametry ilościowe. Określamy wartości w szczegółach zadania oraz definiujemy cechy pracownika lub pojazdu, który ma podjąć zadanie.

Moduł klienta i lokalizacji

Zawiera  informacje teleadresowe o obsługiwanych przez ekipy terenowe stałych klientach i lokalizacjach i pozwala nimi łatwo zarządzać. Dla wybranych lokalizacji lub klientów można tworzyć zadania pojedynczo lub wiele zadań naraz oraz przeglądać bieżące i wykonane zadania. Dla każdego klienta oraz lokalizacji dostępna jest lista aktywnych zadań oraz historia zadań.

Moduł klienta i lokalizacji

Zawiera  informacje teleadresowe o obsługiwanych przez ekipy terenowe stałych klientach i lokalizacjach i pozwala nimi łatwo zarządzać. Dla wybranych lokalizacji lub klientów można tworzyć zadania pojedynczo lub wiele zadań naraz oraz przeglądać bieżące i wykonane zadania. Dla każdego klienta oraz lokalizacji dostępna jest lista aktywnych zadań oraz historia zadań.

Moduł Magazynowy

Ułatwia zarządzanie sprzętami. Przesunięcia sprzętów instalowanych u klientów czy odbieranych od nich są widoczne w aplikacji. Dzięki temu zawsze wiemy jakimi sprzętami dysponuje technik, jakie zostały w miejscu wykonywania zadania. Możemy też wskazać którego konkretnie sprzętu dotyczy zadanie, jeśli w danej lokalizacji jest więcej podobnych sprzętów. Moduł pomaga także zarządzać zużyciem materiałów  wykorzystanych podczas wykonywania zadania w terenie.

Moduł powiadomień klienta

Moduł powiadomień pozwala wygodnie tworzyć, edytować i zarządzać powiadomieniami wysyłanymi do klientów w formie e-mail oraz SMS. Powiadomienia mogą być wysyłane w związku z umówieniem wizyty, zmianą terminu wizyty, zmianą brygady czy pracownika obsługującej wizyty, utworzeniem lub anulowaniem zadania w ramach wizyty.

Moduł powiadomień klienta

Moduł powiadomień pozwala wygodnie tworzyć, edytować i zarządzać powiadomieniami wysyłanymi do klientów w formie e-mail oraz SMS. Powiadomienia mogą być wysyłane w związku z umówieniem wizyty, zmianą terminu wizyty, zmianą brygady czy pracownika obsługującej wizyty, utworzeniem lub anulowaniem zadania w ramach wizyty.

Portal self-care

Klient może wyświetlić szczegóły swojego zadania i zmienić datę spotkania wybierając odpowiedni termin i okno czasowe.

Raporty

GeoTask umożliwia łatwe generowanie raportów, m.in. o: wykonanych zadaniach, wypełnionych formularzach, kompatybilności ze śladem GPS, produktywności, przejechanych trasach, wysłanych SMSach, RODO, optymalizacji procesów.

Raporty

GeoTask umożliwia łatwe generowanie raportów, m.in. o: wykonanych zadaniach, wypełnionych formularzach, kompatybilności ze śladem GPS, produktywności, przejechanych trasach, wysłanych SMSach, RODO, optymalizacji procesów.

Wsparcie pracownika terenowego

Aktualna lista zadań

Zadania w aplikacji prezentowane są w postaci listy. Wszelkiego rodzaju zmiany na zadaniach widoczne są zarówno w postaci systemowych powiadomień jak i w postaci etykiet przy zadaniu.

Szczegóły zadania

Po wybraniu zadania z listy prezentowane są jego szczegóły m.in.: adres, termin realizacji, dane kontaktowe, załączniki.

Moduł magazynowy

Pracownik w terenie ma dostęp do informacji o tym, gdzie znajduje się dany sprzęt lub potrzebne materiały z poziomu aplikacji mobilnej. Może też dodać informację o sprzęcie jeszcze niezarejestrowanym w bazie.

Umawianie kolejnych wizyt

Kolejną wizytę pracownik terenowy może łatwo umówić z poziomu aplikacji mobilnej, jeszcze podczas trwającej wizyty – bez potrzeby kontaktowania się z działem obsługi klienta. Ułatwia to znalezienie najbardziej dogodnego terminu dla klienta i odciąża dział obsługi klienta.

Ekipa

Pracownik widzi, do jakiej ekipy jest przypisany, może też skontaktować się z najbliższym pracownikiem w terenie, wymienić sprzętami, zadaniami, etc.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonanie zdjęcia z poziomu aplikacji jest łatwym sposobem na potwierdzenie wykonania zadania, może też być podstawą do rozpatrywania zasadności reklamacji.

Cykl życia zadania

Czynności realizowane w terenie rejestrowane są za pomocą statusów w aplikacji mobilnej. Aplikacja rejestruje czas zmiany statusów zadań.

Powiadomienia

Nowe zadania oraz zmiany na zadaniach przychodzą w postaci powiadomień na smartfony i tablety.

Notatki i załączniki

Sporządzanie notatek w postaci tekstu i zdjęć ułatwia raportowanie.

Obsługa formularzy

Do zadania można dołączyć dowolny formularz przygotowany w aplikacji planisty. Dane zostaną zebrane w terenie na urządzeniu mobilnym a następnie przesłane do planisty.

Formularz przygotowany w aplikacji planisty/dysponenta
Formularz na urządzeniu mobilnym

Inne funkcje GeoTaska

Szablony zadań

Cykliczność zadań

Obsługa rejonów

Obsługa konfigurowalnych formularzy

Aplikacja w chmurze lub on-premise

Obsługa załączników

Integracje

Umawianie spotkań

Obsługa serwisów mapowych Google

Import katalogu klientów/ miejsc z pliku

Import zadań z pliku

Raportowanie czasu pracy