Optymalizacja jednej trasy za pomocą narzędzi Field Service Management

Zobacz jak narzędzia Globemy do optymalizacji tras i planowania zadań pomogły firmie z branży sprzedaży detalicznej osiągnąć cele biznesowe

Branża: Retail, Kadry i rekrutacja
Rozwiązanie / Usługa: GeoTask Planner, GeoTraxx
Kategoria: Zarządzanie Pracami w Terenie

Wyzwanie

Firma z branży sprzedaży detalicznej (retail) chciała przeprowadzić szereg prac takich jak m.in. kontrola ekspozycji czy weryfikacja zamówień – prace miały obejmować 2000 placówek handlowych, przy założonym czasie kilkunastu dni roboczych. Do realizacji przedsięwzięcia na tak dużą skalę, firma potrzebowała zatrudnić przedstawicieli handlowych. Szukała wsparcia w oszacowaniu, ilu nowych pracowników będzie potrzebować, aby zmieścić się w zakładanym czasie projektu.

Klient szukał również sposobu na ułożenie optymalnego harmonogramu zadań i tras, dzięki którym prace zostaną wykonane jak najbardziej wydajnie, a przedstawiciele handlowi nie będą niepotrzebnie nadkładać drogi. Ważne było wiarygodne oszacowanie czasu dojazdu przedstawicieli handlowych na miejsce wykonywania zadania, aby obliczyć realne koszty dojazdów (placówki handlowe są rozproszone na terenie całej Polski).

Istotnym czynnikiem był też czas – klient nie miał go wystarczająco dużo, żeby budować i porównywać tras swoich przedstawicieli handlowych we własnym zakresie, tradycyjnymi metodami. Zależało mu na tym, żeby cały proces przeprowadzić jak najszybciej i uzyskać najlepsze dostępne rozwiązanie.

Klient chciał przeprowadzić analizę, żeby dowiedzieć się:

ilu pracowników należy zatrudnić do przeprowadzenia audytu?

w jakich lokalizacjach powinni się znajdować zatrudniani przedstawiciele handlowi?

jak ułożyć harmonogram trasy, aby dojazd do placówek był jak najkrótszy, a praca jak najbardziej wydajna?

Rozwiązanie

Klient określił swoje warunki wejściowe, to jest dla jakiej liczby punktów powinna być przeprowadzone układania i analiza tras. Określił również, ile ma trwać cały proces obsługi wszystkich punktów, ile czasu każdy pracownik przeznacza na jedno zadanie i ile godzin trwa dzień pracy każdego z nich.

Warunki wejściowe określone przez klienta

Jak obsłużyć 2000 zadań (jedna lokalizacja miała być odwiedzona tylko raz), w ciągu 15 dni, biorąc pod uwagę, że średni czas wykonania zadania przez przedstawiciela handlowego to 25 minut, a dzień pracy to standardowo 8h?

Zadaniem Globemy było znalezienie odpowiedzi na pytania:

 • ilu pracowników powinien zatrudnić?
 • w jakich lokalizacjach?
 • jak ułożyć ich harmonogramy, aby projekt przeprowadzić jak najbardziej wydajnie?

Do przeprowadzenia analizy wykorzystaliśmy autorskie narzędzia GeoTraxx i GeoTask Planer, które czerpią informacje z Map Google i wykorzystują je do optymalizacji tras i planowania zadań w terenie. Dodatkowo wsparliśmy się narzędziem FME, platformy do integracji i przetwarzania danych geoprzestrzennych, do wyznaczenia optymalnych lokalizacji startowych przedstawicieli handlowych.

Jakie były rezultaty analizy przeprowadzonej dla klienta?

Określiliśmy liczbę pracowników, którzy obsłużą lokalizacje, biorąc pod uwagę wymagania klienta dotyczące długości dnia pracy oraz czasu wykonania jednego zadania.
Wskazaliśmy najlepsze lokalizacje punktów startowych i końcowych pracowników, a więc i miejsca, w których najlepiej byłoby rekrutować pracowników do wykonania zadania.
Wyznaczyliśmy rejony obsługi z przypisaniem pracowników do rejonu.
Przedstawiliśmy wizualizację tras przedstawicieli handlowych na mapie.
Stworzyliśmy plany tras dziennych z określoną liczbą wizyt i czasem dojazdu, biorąc pod uwagę potrzebę równomiernego rozłożenia zadań pomiędzy pracownikami.
Obliczyliśmy jaka jest minimalna liczba kilometrów konieczna do wykonania zadania.
Wskazaliśmy najmniej opłacalne zadania i trasy, aby klient mógł świadomie podjąć decyzję o ewentualnym wprowadzeniu zmian w harmonogramie.
zarządzanie pracownikami w terenie

Efekty

Dzięki wykorzystaniu zautomatyzowanych narzędzi do układania tras, w krótkim czasie klient uzyskał:

 • szczegółową analizę dostępnych tras przedstawicieli handlowych,
 • wyliczenie ilu przedstawicieli handlowych powinien zatrudnić.

bez konieczności prowadzenie długotrwałych kalkulacji, analiz i angażowania do tego procesu specjalistów ds. logistyki. Klient będzie mógł teraz łatwiej oszacować koszty przeprowadzenia całego procesu audytu placówek handlowych.

Dalsze działania

Jednym z czynników wpływających na obliczenia optymalnych tras dojazdu były lokalizacje przedstawicieli handlowych wykonujących zadania. Nie we wszystkich z rekomendowanych miejsc klientowi udało się znaleźć pracowników. Dlatego przeliczyliśmy trasy wprowadzając lokalizacje pracowników według stanu faktycznego, aby maksymalnie urealnić proces logistyczny.

Chcesz osiągnąć podobne rezultaty?
Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Przekonaj się, czy podobne rozwiązanie sprawdzi się w Twojej firmie

Wypełnij formularz, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w celu omówienia Twoich potrzeb i umówienia się na pokaz systemu.

ukladanie-harmonogramow

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Globema sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do usunięcia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania Państwa danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności.