Automatyczne planowanie i efektywna realizacja prac z GeoTask

Jeśli nie masz pełnych informacji o stanie wykonywanych prac terenowych, doskwierają Ci rosnące koszty transportu i nadgodzin, awarie i zdarzenia nieplanowane spędzaj Ci sen z powiek – GeoTask to rozwiązanie dla Ciebie i Twojego biznesu!

W czym pomoże Ci GeoTask?

 • Automatyzuje proces zarządzania personelem mobilnym
 • Zwiększa wydajność pracy planistów
 • Minimalizuje długość dojazdu do poszczególnych klientów
 • Usprawnia komunikację pomiędzy planistami a pracownikami/brygadamni wykonawczymi

Co zyskujesz z GeoTask?

Zwiększenie efektywności pracowników mobilnych

  Skrócony czas obsługi klientów

   Wzrost indeksu zadowolenia klienta (CSI)

  Redukcję kosztów operacyjnych

Umów się na dedykowany pokaz

  Imię i nazwisko

  E-mail

  Firma

  Liczba pracowników/brygad

  Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji o ofercie Globemy z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Globema sp. z o.o.
  W związku z powyższym oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: * Administratorem danych osobowych jest Globema sp. z o.o. (ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa), NIP 5212743872, KRS 0000024100, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. * Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wita Stwosza 22, 02-661 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres gdpr@globema.com. * Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu marketingu produktów i usług z oferty Globemy, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. * Dane osobowe nie są  poddane profilowaniu. * Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty powiązane (Globema RO SRL, Globema CS s.r.o) oraz uprawnionym na mocy przepisów prawa. * Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów marketingu własnego, ale nie dłużej niż do momentu wypisania się z naszej listy. * Mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. * Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moim danych osobowych narusza przepisy