Skip to main content

Jeszcze większa kontrola nad pracami w terenie oraz sprzętami i materiałami – poznaj możliwości GeoTaska 19

GeoTask 19 z Modułem Magazynowym

Zarządzanie pracami i pracownikami w terenie to nie lada wyzwanie, tym większe, jeśli musimy jednocześnie czuwać nad rozproszonymi w terenie aktywami. Aby ułatwić to zadanie najnowsze, 19 wydanie aplikacji GeoTask, systemu Field Service Management, do zarządzania pracą w terenie i optymalizacji tras poszerzyliśmy o Moduł Magazynowy.

Moduł Magazynowy ułatwia zarządzanie sprzętami, które znajdują się u klienta, są w posiadaniu techników lub znajdują się w magazynach. Pomaga także zarządzać zużyciem materiałów wykorzystanych podczas wykonywania zadania w terenie.

W jakich branżach sprawdzi się najnowszy GeoTask?

GeoTask sprawdzi się w Twoim przedsiębiorstwie, jeśli zarządzasz pracą osób w terenie. Moduł Magazynowy będzie szczególnie przydatny, jeśli musisz zarządzać sprzętami, znajdującymi się w wielu, rozproszonych lokalizacjach (znajdujących się w magazynach podręcznych techników i przekazanych klientom) lub gdy chcesz śledzić zużycie materiałów podczas realizacji zadań w terenie. Szczególnie, jeśli działasz w takich obszarach jak:

Telekomunikacja

(utrzymanie sieci, obsługa klienta)

Utilities

(energetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, wod-kan)

Montaż mebli

Obsługa sprzedaży

Obsługa serwisowa

Badania terenowe

Branża ubezpieczeniowa

Usługi domowe

Opieka zdrowotna

Jak działa i jakie korzyści daje Moduł Magazynowy?

Jak już wspominaliśmy Moduł Magazynowy pomaga w zarządzaniu sprzętami i materiałami, które znajdują się w posiadaniu firmy, ale są wykorzystywane w terenie.

Dzięki Modułowi Magazynowemu możemy w łatwy sposób dodawać i usuwać sprzęty do i z systemu oraz uzupełniać informacje na ich temat. Dostajemy pełną informację o lokalizacji danego sprzętu, wraz z jego szczegółami technicznymi oraz historią wykorzystania, zmian lokalizacji, etc. Moduł dostarcz też szczegółowych informacji o wykorzystaniu materiałów w ramach wykonywanych zadań.

GeoTask daje też możliwość wygenerowania szczegółowych raportów na podstawie danych zaczerpniętych z Modułu Magazynowego na temat sprzętów wykorzystanych czy materiałów zużytych w ramach konkretnego zadania, wybranego rodzaju zadania, współpracy z danym klientem, w danej lokalizacji (na podstawie informacji z Modułu Klienta i Modułu lokalizacji, o których pisaliśmy przy okazji GeoTaska 18.) lub w zdefiniowanym przedziale czasowym.

Te możliwości przekładają się na szereg korzyści, takich jak:

Większa kontrola nad sprzętem w terenie

Mniej zagubionego sprzętu dzięki monitorowaniu urządzeń znajdujących się w terenie.

Określenie, gdzie w danym momencie znajduje się Twój sprzęt może być trudne, zwłaszcza jeśli mówimy o dziesiątkach czy setkach urządzeń. W GeoTasku wszystkie informacje o urządzeniach (w tym o ich lokalizacji) są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dlatego łatwo unikniesz ich zagubienia. Będziesz zawsze na bieżąco z informacją, który sprzęt znajduje się u klienta czy technika, a który znajduje się w magazynie.

Skuteczniejsze zarządzanie materiałami i sprzętami

Obniżenie kosztów stanów magazynowych w oparciu o bilans wykorzystanych sprzętów i materiałów

Precyzyjne informacje na temat tego, jak wykorzystywane są sprzęty i materiały pomagają lepiej planować uzupełnienie magazynów – tylko o tyle, o ile jest to realnie potrzebne. Dzięki temu eliminujemy koszty związane z magazynowaniem nadmiaru sprzętu czy materiałów, a także z marnowaniem tych zasobów, które po dłuższym magazynowaniu nie nadają się już do użytku.

Podniesienie efektywności pracy techników

Możliwość szybszego zrealizowania zadania przez technika, dzięki dostępowi do potrzebnych sprzętów i materiałów.

Dzięki uzupełnianiu zasobów magazynowych w oparciu o wiarygodne informacje dotyczące zapotrzebowania (o czym pisaliśmy wyżej) technicy mają pewność, że znajdą sprzęt potrzebny do wykonania zadania, a ich zasoby niespodziewanie się nie wyczerpią i nie będą musieli czekać na uzupełnienie magazynów.

Ograniczenie kosztów prac i bardziej wiarygodne wyceny

Obniżenie kosztów materiałów dzięki monitorowaniu ich zużycia i wypracowaniu norm zapotrzebowania dla różnych zadań – pozwalających również na skuteczniejsze zarządzanie budżetem i wycenę usług.

Aktualne i wiarygodne informacje o tym, jak były wykorzystywane sprzęty (jak często były wymieniane) czy materiały (ile materiału zostało wykorzystane do realizacji danej pracy), pośrednio pozwalają ocenić koszty realizacji poszczególnych zadań oraz prac dla konkretnego klienta czy określonego rodzaju zadania.
Szacunki dotyczące sprzętów i materiałów wykorzystywanych w realizacji danego zadania pomagają lepiej planować budżet, zamówienia czy stworzyć bardziej wiarygodną wycenę usług.

Zwiększenie efektywności pracy magazynierów

Sprawniejsze zarządzanie dostępami techników do magazynów, dzięki Grupom Magazynowym

Wirtualnymi magazynami w systemie GeoTask zarządzają przypisani do nich w systemie magazynierzy. Dostępy poszczególnych magazynierów do magazynów możemy łatwo nadawać i odbierać. Aby jeszcze przyspieszyć tę administracyjną pracę stworzyliśmy też tzw. Grupy Magazynowe. Ten abstrakcyjny obiekt w bazie aplikacji GeoTask, pozwala na hurtowe zarządzanie dostępami magazynierów (np. firmy podwykonawczej) do poszczególnych magazynów.

Wrażliwe materiały pod kontrolą

Możliwość zarządzania pracami, w których kluczowa jest wysoka dokładność, a czas realizacji ściśle ograniczony – dzięki śledzeniu lokalizacji i statusu zadań dla indywidualnych obiektów.

Do tej pory skupialiśmy się na możliwościach jakie GeoTask i Moduł Magazynowy dają przede wszystkim w kontekście zarządzania pracami z udziałem różnego rodzaju sprzętów. To jednak nie koniec możliwości. Jeśli działasz w branży, w której szczególne ważne jest, aby przewożone materiały trafiły do celu na czas i nie zostały pomylone ani zagubione, tak jak w przypadku np. próbek środowiskowych czy niektórych materiałów pobranych od pacjentów, GeoTask i Moduł Magazynowy będą szczególnie przydatne. Każdą oznaczoną próbkę można łatwo i szybko wprowadzić do systemu – wpisując kod lub numer ręcznie lub też skanując kod kreskowy. Po tych samych parametrach próbkę można także wyszukać i szybko zdobyć informacje na temat jej lokalizacji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak jeszcze można wykorzystać GeoTask w sektorze badań laboratoryjnych – przeczytaj historię naszej współpracy z firma J.S. Hamilton.

Sprawne raportowanie prac i realizacja zadań dzięki aplikacji mobilnej

Szybciej wykonane prace dzięki dostępowi do Moduły Magazynowego i możliwości zarządzanie przypisanym sprzętem i zadaniami przez techników w terenie, z poziomu aplikacji mobilnej.

Obok aplikacji webowej, GeoTask to też intuicyjna w użyciu aplikacja mobilna, która ułatwia technikom pracę w terenie – zarządzanie nią i raportowanie wykonania zadań.
W aplikacji w telefonie czy na tablecie, technicy posiadają podgląd wszystkich zadań, które mają do wykonania wraz ze szczegółami każdego zadania.

W wersji 19 GeoTaska technicy uzyskali poprzez aplikację mobilną również dostęp do Modułu Magazynowego. Oprócz przypisanych do siebie zadań teraz zobaczą też odpowiednio przypisane sprzęty oraz materiały.

Technik, instalując konkretny sprzęt u klienta może dodać informacje o nim w zadaniu, np. skanując kod kreskowy, dzięki temu mamy pewność jaki sprzęt znajduje się w danej lokalizacji.

Za pomocą aplikacji mobilnej technicy mogą też od razu dodać do stanu magazynowego odbierany od klienta sprzęt, który wcześniej nie figurował w magazynie.

Dodatkowo technik może odebrać sprzęt potrzebny mu do realizacji zadania od innego technika znajdującego się w pobliżu (informacje o tym, kto ma w posiadaniu dany sprzęt znajdzie w aplikacji mobilnej).

To już wszystkie w najważniejsze zmiany w GeoTasku 19. Cały czas trwają prace nad kolejnymi ulepszeniami.

W Wersji 20. GeoTaska planujemy wprowadzić m.in.:

  • Zupełnie nowy, intuicyjny sposób układania grafików (tworzenia harmonogramów) pracowników i brygad.
  • Zarządzanie podwykonawcami.

Więcej informacji na ten temat już wkrótce!

Więcej o funkcjach i możliwościach, jakie daje GeoTask znajdziesz na stronie mobilnypracownik.pl

Zainteresował Cię te artykuł? Chcesz się przekonać, czy GeoTask sprawdzi się u Ciebie? Skontaktuj się z nami.