Skip to main content

Jeszcze sprawniejsza kontrola realizacji prac w terenie – przedstawiamy GeoTaska w wersji 18.0

By 09/01/2023Blog, News
GeoTask 18 jest już dostępny

Nowy Rok otwieramy nowościami! Wydaliśmy właśnie 18 wersję naszej aplikacji GeoTask, narzędzia Field Service Management do zarządzania pracą w terenie i optymalizacji tras. Nieustannie ulepszamy nasze rozwiązanie, by było jak najbardziej dopasowane do potrzeb dyspozytorów oraz pracowników terenowych. Kierujemy się przede wszystkim sugestiami klientów, jak i potrzebami zmieniającego się rynku. Sprawdź, co przygotowaliśmy w wersji 18.0 GeoTaska!

Nowy, bardziej intuicyjny i przejrzystszy Interfejs Użytkownika (UI) – łatwiejsze zarządzanie zadaniami

W wersji 18.0 poprawiliśmy przejrzystość mapy oraz aspekty tworzenia i obsługi zadań. Usprawniliśmy także konfigurację harmonogramu, aby jeszcze bardziej usprawnić planowanie i zarządzanie pracami w terenie. Oto główne zmiany w zakresie UI GeoTaska:

Edytor nowego zadania

Stworzyliśmy nowy interfejs Edytora zadania, który składa się teraz z jednej zakładki.

 • Za pomocą przycisków “Klient” oraz “Adres” użytkownik może wybrać, czy zadanie ma być tworzone dla klienta z modułu Klientów, czy na dowolnym adresie. Przyspiesza to tworzenie zadań dla klientów uprzednio zapisanych w bazie. Z drugiej strony, daje to swobodę tworzenia zadań dla adresów nieprzypisanych do klienta.
 • Dodaliśmy podpowiedzi dla pól: Nazwa klienta, Lokalizacja, Osoba kontaktowa, Telefon, E-mail. Po wpisaniu ciągu znaków w jednym z tych pól, wyświetli się lista podpowiedzi. Po wybraniu wartości z podpowiedzi, reszta pól wypełni się automatycznie danymi z modułu Klienta. Usprawnia to tworzenie zadań oraz pomaga uniknąć nieporozumień i opóźnień w zadaniach, wynikających z wprowadzenia błędnych informacji o kliencie.
edytor-nowego-zadania

Bardziej intuicyjny edytor nowego zadania

Edytor istniejącego zadania

Edytor został zaprojektowany tak, by użytkownik mógł szybciej dotrzeć do kluczowych informacji o zadaniu.

 • Informacja o Kliencie i Numerze zlecenia wyświetla się teraz w górnej belce edytora.
 • Informacje o realizacji zadania (Terminy, Brygada, Skład Brygady, Komentarz technika) wyświetlają się w sekcji Szczegóły realizacji i są tylko do odczytu.

Aby pracownik w terenie mógł łatwo uzupełnić informacje o zadaniu:

 • Dodaliśmy sekcję Notatki uruchamianą ikoną lupy. Pracownik terenowy zapisuje w tej sekcji dane zebrane podczas realizacji zadania. Dzięki edytorowi Notatki, dyspozytor może przejrzeć zebrane informacje i dodane zdjęcia i, jeśli jest taka potrzeba, uzupełnić je.
 • Dodaliśmy sekcję Załączniki. Aby uniknąć przypadkowego skasowania załącznika, po kliknięciu w ikonę Kosz pojawi się komunikat ostrzegawczy o usunięciu załącznika.

Konfiguracja harmonogramu Gantta

W nowej wersji usprawniliśmy konfigurację Harmonogramu Gantta w menu Planowanie. Wszystkie opcje konfiguracji znajdują się teraz nad Harmonogramem, jak na obrazku poniżej. Dzięki temu można je łatwiej i szybciej znaleźć.

harmonogram gantta

Harmonogram zadań z paskiem konfiguracji u góry ekranu

 • Dodaliśmy widoki: szczegółowy, wygodny i kompaktowy – do wyboru w zależności od zakresu potrzebnych w danym momencie informacji.
widok szczegółowy

Szczegółowy widok kafelka na Harmonogramie Gantta

 • Wprowadziliśmy też zmiany w tooltipie zadania (elemencie interfejsu z podpowiedziami) na Harmonogramie Gantta. Jeśli zadanie jest powiązane z lokalizacją, to w tooltipie pojawi się nazwa tej lokalizacji.
 • Zmieniliśmy konfigurację kolumn na Harmonogramie, a w widoku szczegółowym pod nazwą „Brygady” wyświetlani są użytkownicy w składzie Brygady.
 • Na kafelkach zadań na Harmonogramie zmieniliśmy ikonę zadania z wysokim priorytetem na wykrzyknik w czerwonym kole.

Zapamiętywanie rozmiarów komponentów w zakładce Planowanie

Użytkownik może dowolnie zmieniać rozmiary i konfigurować widoczność komponentów w menu Planowanie: Listy zadań, Mapy oraz Harmonogram Gantta. Wprowadzone zmiany są zapamiętywane dla zalogowanego użytkownika. Dzięki temu, po ponownym zalogowaniu się nie trzeba za każdym razem od nowa zmieniać ustawień zgodnie z własnymi preferencjami, co znacznie przyspiesza pracę.

Zapamiętywanie rozmiarów komponentów w zakładce Planowanie

Dostosowanie kolorystyki elementów do całości aplikacji

Dla większej przejrzystości i łatwości obsługi zadań, dostosowaliśmy kolorystykę następujących elementów aplikacji:

 • przyciski;
 • listy jednokrotnego wyboru;
 • listy wielokrotnego wyboru w postaci checkboxów;
 • aktualna oś czasu;
 • ikony na mapie;
 • podpisy ikon na mapie.
Dostosowanie kolorystyki elementów do całości aplikacji

Usprawnienia mapy

Zmiany w wprowadzone na mapie dają większą przejrzystość i pomagają sprawniej zarządzać zadaniami.

Ikony zadań na mapie

Usprawnienia mapy w nowej wersji GeoTaska dotyczą m.in. ikon zadań:

 • Kształt ikony zadania można skonfigurować dla rodzaju zadania.
 • Kolor ikon zadań uzależniony jest od aktualnego statusu zadań.
 • Zadania z wysokim priorytetem są oznaczone czerwoną kropką obok ikony.
 • Mapa podkładowa została zmodyfikowana tak, aby uwypuklić najbardziej istotne treści i zwiększyć przejrzystość.
 • Kolor etykiet zadań na mapie został dopasowany do wiodącego, niebieskiego koloru aplikacji.
mapa ikony

Nowa, przejrzystsza mapa

Klastry na mapie

Zmieniliśmy także ikonę klastra. Jej rozmiar zależy od ilości zadań w klastrze – im więcej zadań, tym większa ikona. Sposób wyświetlania klastrów może być dalej dostosowywany przez administratora.

mapa klastry

Wielkość klastrów zależy od liczby zadań

Moduł Klienta i Lokalizacji – łatwiejsze zarządzanie zadaniami i kontrola wykonanych prac

Jedną z zupełnie nowych funkcjonalności GeoTaska 18 po stronie dysponenta jest Moduł Klienta i Lokalizacji. Zawiera on informacje teleadresowe o obsługiwanych przez ekipy terenowe stałych klientach i lokalizacjach. Moduł pozwala nimi łatwo zarządzać – w tym danymi teleadresowymi oraz niedostępnościami.

Zarówno Klientów, jak i Lokalizacje można załadować do systemu GeoTask pojedynczo lub grupowo, z pliku CSV. Do klientów może być przypisana jedna lub wiele zdefiniowanych lokalizacji.

Zadania można teraz tworzyć pojedynczo lub hurtowo dla wybranych lokalizacji klienta posługując się przypisanymi nazwami (klienta lub lokalizacji), a nie adresami.

Moduł Klienta pozwala też przeglądać bieżące i wykonane zadania dla wybranych klientów lub lokalizacji.

moduł klientów

Moduł Klienta zawiera informacje o stałych klientach

Dla każdego Klienta oraz Lokalizacji dostępna jest lista Aktywnych zadań oraz Historia zadań.

aktywne-zadania-historia-zadan

Moduł Klienta – lista aktywnych zadań oraz lista zrealizowanych zadań

Moduł powiadomień – lepsze informowanie klientów o statusie zadań

Moduł powiadomień pozwala tworzyć i zarządzać powiadomieniami wysyłanymi do klientów w formie e-mail oraz SMS. W GeoTasku 18 zmieniliśmy sposób konfiguracji powiadomień i wprowadziliśmy szereg udogodnień związanych z zarządzaniem powiadomieniami SMS.

Konfiguracja powiadomień

Oto nasze zmiany Edytora Nowej konfiguracji powiadomień:

 • Dodaliśmy rodzaj zdarzenia, dla którego ma być wysyłana wiadomość: utworzenie wizyty, zmiana terminu wizyty, zmiana brygady dla wizyty, utworzenie zadania, anulowanie zadania.
konfiguracja-powiadomien

Nowy sposób konfiguracji powiadomień w GeoTasku 18

 • Dodaliśmy możliwość wyboru, jaka wiadomość ma być wysyłana: SMS, E-mail, czy obydwie. Tytuł i treść wiadomości dla SMS i dla E-mail można skonfigurować niezależnie od siebie.
 • Zmieniliśmy też sposób wyboru czasu wysłania powiadomienia: Po utworzeniu wizyty, Dzień przed wizytą, W dniu wizyty (np. na godzinę przed planowaną wizytą technika).

Pomaga to zautomatyzować proces powiadomień klientów i zapewnić, że będą zawsze dobrze poinformowani o statusie swojego zadania. Co za tym idzie, klienci są bardziej zadowoleni z jakości obsługi.

Liczba wysłanych SMS-ów

Użytkownik może od teraz skonfigurować maksymalną ilość powiadomień SMS, która może być wysłana w miesiącu. Dzięki temu, użytkownik może łatwiej kontrolować liczbę wysyłanych SMS-ów i związane z tym koszty.

liczba-smsow

Podsumowanie liczby wysłanych SMS-ów pozwala lepiej zarządzać kosztami

Godziny wysyłania powiadomień

Administrator systemu może skonfigurować, w jakich godzinach mogą być wysyłane powiadomienia SMS.

godziny-powiadomien

GeoTask pozwala określić godziny wysyłania powiadomień SMS

Raport z SMS-ów

Aplikacja podlicza ilość wysłanych wiadomości SMS w każdym miesiącu. Liczbę możesz sprawdzić w zakładce Raport z SMS–ów. Raporty są tworzone dla każdego roku z podziałem na miesiące. Użytkownik GeoTaska zyskuje dzięki temu jasny obraz liczby wysyłanych SMS-ów oraz zapotrzebowania i trendów. Sprawia to, że łatwiej jest kontrolować i planować związane z tym koszty.

raport-sms

Raport liczby wysłanych SMS-ów z podziałem na miesiące

Konfigurowalne pola dodatkowe – zakres informacji o zadaniu dostosowany do indywidualnych potrzeb

W sekcji Szczegóły w Edytorze Zadań można teraz skonfigurować maksymalnie 20 dodatkowych pól według nazwy pola, typu pola oraz słownika dla pola.

dodatkowe-pola

Opcjonalne pole szczegółów zadania z dodatkowymi informacjami 

Nowości aplikacji mobilnej – sprawniejsza obsługa zadań w terenie

Więcej możliwości dodawania zadań

Zmieniliśmy okno dodawania Nowego zadania w aplikacji mobilnej. Użytkownik ma teraz możliwość wyboru Lokalizacji Klientów, dla których ma utworzyć zadanie. Może też wybrać „Dowolny adres”, żeby utworzyć zadania niepowiązane z lokalizacją klienta. 

Dodatkowo, po wyborze Lokalizacji klienta lub Dowolnego adresu, użytkownik może edytować pola Rejon, Osoba kontaktowa, Numer telefonu oraz Email. 

Więcej opcji dla zadań w aplikacji mobilnej

Umawianie kolejnej wizyty u Klienta z poziomu aplikacji mobilnej

Pracownik znajdujący się w terenie (np. u klienta) może od razu umówić kolejną wizytę z poziomu aplikacji mobilnej. Nie ma konieczności kontaktowania się z pracownikiem obsługi klienta. Dzięki temu ogranicza się zajętość działu obsługi klienta, a z drugiej strony klient może od razu stwierdzić, czy proponowany termin mu odpowiada. Będzie też wiedzieć, kiedy może spodziewać się kolejnej wizyty.

Co jeszcze planujemy?

W tym artykule opisaliśmy główne zmiany GeoTaska w wersji 18.0. Jednak to nie koniec – już planujemy prace nad kolejnym wydaniem! W wersji 19.0 dodamy m.in. Moduł Magazynowy służący do śledzenia cyklu życia sprzętów czy towarów w magazynach, u techników i u klientów.

Masz pytania lub sugestie dotyczące GeoTaska?

Jeśli masz pytania dotyczące aplikacji lub sugestie dotyczące kolejnych usprawnień, daj nam znać!

A jeśli jeszcze nie korzystasz z GeoTaska, wypróbuj nową wersję naszego oprogramowania i przekonaj się, jak GeoTask może pomóc usprawnić obsługę pracy w terenie.