Skip to main content

Wsparcie podczas pandemii – sprawdź, jakie kroki podjęliśmy

By 25/03/202013 kwietnia, 2022Blog, News

Obecna sytuacja panująca na całym świecie stawia nas wszystkich w obliczu ogromnych wyzwań. Wpływa na nas, nasze rodziny i bliskich oraz sposób i zakres działalności firm. Sprawdź, jak wspieramy naszych klientów, pracowników oraz partnerów w tym trudnym okresie.

Wdrożyliśmy praktyczne środki ostrożności, aby zminimalizować ryzyko oraz zapewnić ciągłość działania:

Bezpieczeństwo biur

- Każde biuro zostało wyposażone w środki dezynfekujące do rąk, a widocznych miejscach zamieściliśmy instrukcje dezynfekcji.
- Nasi pracownicy otrzymali niezbędne szkolenia i instrukcje zdrowotne, które okresowo aktualizujemy o nowe osiągnięcia i zalecenia.
- Nasze komputery (zwłaszcza klawiatury i urządzenia wskazujące) są codziennie dezynfekowane.
- Nasz personel sprzątający pracuje w godzinach pracy, odkażając klamki do drzwi i inne elementy szczególnie narażone na przenoszenie wirusów i bakterii, aby zapobiec pośredniemu przeniesieniu wirusa.

Rozproszenie geograficzne

- Kompetencje związane ze świadczonymi przez nas usługami zostały geograficznie rozproszone pomiędzy biura Globemy w Warszawie i Łodzi oraz w Bukareszcie i Pradze
- Odwołaliśmy delegacje zagraniczne i krajowe, w tym także udział w konferencjach. Postaramy się, aby przygotowane na te okazje prezentacje otrzymali Państwo w wersji cyfrowej.

Zapewnienie zaplecza teletechnicznego

- Działanie biura głównego zostało zabezpieczone przez zwiększenie przepustowości łącza głównego oraz łącza zabezpieczającego
- Wprowadzono silne zabezpieczenia dostępu zdalnego (nowy mechanizm dostępu zdalnego z poprawioną kontrolą bezpieczeństwa po stronie maszyny zdalnej – projekt wdrażany od kilku miesięcy)

Praca zdalna

- Pomimo zapewnienia wysokiego poziomu higieny i bezpieczeństwa w naszych biurach, nie lekceważymy możliwości kontaktu z osobami zarażonymi w drodze do pracy oraz z pracy, dlatego wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej. Obecnie z tej możliwości korzysta większość zatrudnionych pracowników.

Jesteśmy przekonani, że nasze wewnętrzne procedury i środki zaradcze pozwolą nam wspierać naszych klientów bez zakłóceń i bez wpływu na SLA. Na bieżąco śledzimy najnowsze wydarzenia – w przypadku istotnych informacji lub zmian, na pewno Cię poinformujemy. Potrzebujesz dodatkowych informacji?