Skip to main content

Praca w terenie podczas pandemii – zobacz, jak możemy ci pomóc

By 25/03/202013 kwietnia, 2022Blog, News
pandemic

Pandemia COVID-19 rozprzestrzenia się i wpływa na nasze codzienne życie oraz na funkcjonowanie biznesu. Sporą część pracy możemy wykonać w domu. Niestety, nie całą. Wiedzą o tym osoby zarządzające zespołami pracowników mobilnych, świadczących usługi serwisowe.

Firmy serwisowe muszą teraz zmierzyć się z dodatkowymi wyzwaniami:

 • Mniejszą dostępnością pracowników przy większej liczbie zadań:
  • Część pracowników przebywa na kwarantannie lub jest zajęta opieką nad dziećmi,
  • Zamknięcie granic spowodowało brak dostępności pracowników z innych krajów.
 • Ograniczeniami kontaktu, które służą zahamowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa:
  • Pracodawcy dążą do minimalizacji kontaktów bezpośrednich między pracownikami,
  • Klienci instytucjonalni ograniczyli godziny pracy, a przez to godziny dostępności
  • Klienci indywidualni starają się unikać kontaktów bezpośrednich.

W takich warunkach łatwo popełnić błąd, a jego skutki mogą być kosztowne. Na przykład brak realizacji usługi podczas pierwszej wizyty (spowodowane brakiem wymaganych części lub brakiem umiejętności przydzielonego serwisanta) skutkuje kolejną wizytą. To naraża na ryzyko zakażenia zarówno klienta, jak i serwisanta.

Należy również liczyć się z tym, że nie będziemy w stanie wykonać wszystkich zadań w zadanym czasie. Ważne jest jednak, aby zrealizowane były zadania o najwyższym priorytecie, a opóźnienia pozostałych były równo rozkładane. Warto być również przygotowanym na nagłe zmiany wynikające z odwołanych wizyt („Od dzisiaj pracujemy krócej”) lub niedostępności serwisanta („Przepraszam, ale właśnie rozpoczynam kwarantannę”).

Trudno spełnić te wszystkie wymagania zarządzając pracownikami manualnie.

Jakie jest rozwiązanie problemu?

Twoim wsparciem będzie GeoTask. Aplikacja posiada opcję automatycznego planowania. Uwzględniają one:

 • dostępność pracowników oraz harmonogram ich pracy,
 • kwalifikacje pracowników: ich umiejętności i uprawnienia, które są gwarancją nie tylko wysokiego poziomu usług, ale i bezpieczeństwa w trakcie ich świadczenia
 • dostępność klientów w danej lokalizacji,
 • odległości i czasy dojazdów do klientów,
 • przewidywany czas wykonania danej czynności.

Dzięki wykorzystaniu pulpitów dysponenckich oraz zwykłych smartfonów należących do pracowników, możliwe jest niemal całkowite wyeliminowanie bezpośrednich kontaktów między pracownikami.

W czasach pandemii liczy się również szybkość wdrożenia. GeoTask jest gotowy do użytku od następnego dnia!

Wiemy, z jakimi wyzwaniami zmaga się teraz Twoja firma. Aby ułatwić pracę w warunkach pandemii, oferujemy 50% zniżki na nowe abonamenty FSM w ramach modelu SaaS. Dla służb zaangażowanych bezpośrednio w walkę z epidemią udostępniamy nasze oprogramowanie w specjalnej cenie 1 PLN + VAT.