Optymalizacja prac terenowych z GeoTask

By 30/12/2019Blog
optymalizacja zadań

Logistyka układania tras przedstawicieli handlowych z zachowaniem przydzielonej rejonizacji, kolejności wizyt u klientów przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu czasu pracownika dotyczy już nie tylko branży spedycyjnej. Problem ten, jest coraz bardziej dostrzegalny w firmach o zróżnicowanych profilach działalności, aby go rozwiązać wymagana jest coraz większa liczba logistyków, planistów, brygadzistów. Istnieje jednak sposób na planowanie zadań terenowych z zachowaniem wszystkich ww. parametrów poprzez inne metody .

Nie ulega wątpliwości, iż przywiązanie klientów do konkretnych handlowców, pomaga w kontaktach biznesowych a co za tym idzie w zwiększaniu sprzedaży. Wypracowanie odpowiednich relacji jest możliwe w momencie, kiedy pracownik jest w stanie skupić się na indywidualnych potrzebach każdego z klientów. Właściwie rozplanowany czas pracy z uwzględnieniem okien czasowych na poszczególne wizyty oraz przejazdy, niewątpliwe może w tym pomóc.

GeoTask, posiada wiele użytecznych modułów mających za zadanie wspierać codzienną rutynę układania planowania zadań na pracowników terenowych

Obszar operacyjny brygady

Podczas przydziału zadań, dany obszar operacyjny jest wykorzystywany jako jeden z parametrów. Optymalizator przydzieli pracownikowi / brygadzie, zadania znajdujące się tylko w danym obszarze.

Wybrany obszar zostanie wyświetlony na mapie w profilu pracownika:

geotask_1

Wizyty

GeoTask posiada funkcję pozwalającą na umawianie wizyt. Do tej zakładki ma dostęp użytkownik o roli dyspozytora oraz administratora. Użytkownik (np. handlowiec czy dostawca) również może umawiać wizyty w przypisanych mu regionach.

Plan optymalizacji

Plan optymalizacji służy do zdefiniowania planów uruchamianych cyklicznie. Użytkownik może samodzielnie tworzyć, edytować i usuwać plan optymalizacji dla wybranych rejonów.

geotask_2

Dla nowego planu należy zdefiniować następujące parametry:

  • Aktywny – opcja do aktywacji / dezaktywacji planu,
  • Rejon –  obszar którego dotyczy nowy plan,
  • Start optymalizacji – moment w którym uruchamiana jest optymalizacja. Ustawiony z wyprzedzeniem czasowym
  • Powtarzaj co [godz] – cykliczność planu, w jakim interwale mają być dokonywane optymalizacje
  • Optymalizuj dla zakresu – przedział czasowy w którym optymalizacja ma przydzielać zadania,
  • Wyznacz trasę od / do – parametry dotyczące wyznaczania początkowego i końcowego punktu trasy. Istnieje możliwość ustawienia różnych punktów startowych i końcowych
  • Uwzględnij ciągłość trasy – opcja szczególnie przydatna, przy planowaniu tras / zadań na kilka dni.

geotask_3

Podsumowanie optymalizacji. W tym raporcie znajdują się wyniki z uruchamianych optymalizacji zaplanowanych w planie optymalizatora, są one dostępne w formie listy. Dla każdego procesu znajduje się zestawienie z parametrami optymalizacji oraz statystyką – ilość zasobów, liczba wszystkich zadań liczba przydzielonych i nieprzydzielonych zadań.

geotask_4

Optymalizacja zadań przy uwzględnieniu natężenia ruchu

W aplikacji dostępna jest również opcja uwzględniania natężenia ruchu w czasie dojazdu przy optymalizowaniu. Pozwala to na jeszcze dokładniejsze planowanie tras z wyliczeniem całkowitego czasu potrzebnego na ich pokonanie.

geotask_5

Blokowanie zadań na wykresie Gantta

Funkcja ta chroni przed zmianą przypisanego wykonawcy przez optymalizator lub przypadkowym zmianom dokonanym przez dyspozytora.

Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na pokaz i przekonaj się, jak GeoTask może wspierać Twój biznes.

Napisz do nas