Skip to main content

Optymalizacja tras

By 20/03/20173 stycznia, 2020Blog

Przedsiębiorstwa posiadające pracowników terenowych lub kierowców borykają się z wieloma wyzwaniami wynikającymi z charakteru ich działalności. Jednym z bardziej złożonych i wymagających wyzwań jest optymalne ułożenie tras. Niestety, optymalizacja marszruty jest bardzo skomplikowanym zadaniem – do tego stopnia, że doczekała się nawet opracowań w postaci modeli matematycznych. Powszechnie znany jest „problem komiwojażera”, który stał się popularny z uwagi na bardzo prosty opis zagadnienia i niezwykle trudny obliczeniowo proces optymalizacji.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa istnieje potrzeba dziennego, tygodniowego lub miesięcznego  planowania prac dla pracowników terenowych. Wybór najbardziej optymalnej marszruty uwzględniającej lokalizację, termin realizacji oraz umiejętności wymagane do wykonania zadania staje jeszcze bardziej skomplikowany niż wspomniany „problem komiwojażera”.

Planista, stoi przed wyzwaniem “ręcznego” ułożenia harmonogramu pracy uwzgledniającego powyższe założenia, co w efekcie nie daje satysfakcjonujących wyników lub jest wręcz niemożliwe do spełnia. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, zespół Globemy opracował opartą na Mapach Google aplikację GeoTask.

Dlaczego warto korzystać z narzędzi do optymalizacji tras?

Wiemy już, że wszędzie, gdzie mamy do czynienia z rozproszoną i dużą liczbą punktów do odwiedzenia, nawet najbardziej wykwalifikowany specjalista może być niewystarczający. Dlatego też warto dokładniej przyjrzeć się korzyściom z wykorzystania narzędzi IT umożliwiających automatyczną optymalizację tras. Najlepiej zobrazuje to przykład rzeczywistej analizy wykonanej przez nasz zespół w przy użyciu aplikacji GeoTask. Analiza została przeprowadzona dla 36 osób/pojazdów, 5 dniowy okres pracy oraz 300-400 zadaniach wykonywanych dziennie przez grupę pracowników terenowych.

Wykorzystanie aplikacji GeoTask pozwoliło na znaczne zmniejszenie długości marszruty. Poniższy wykres prezentuje o ile obniżyła się łączna liczba kilometrów przejechanych przez wszystkie pojazdy po wykorzystaniu aplikacji Globemy.

22-2017-03-08-222332423523523535

Na podstawie analizowanego przypadku widzimy, że GeoTask umożliwia skrócenie marszruty średnio o 19% – tyle możemy zaoszczędzić na samej długości trasy.