Skip to main content

Obszary działania – rejony

By 16/03/201730 grudnia, 2019Blog

Rozwiązanie daje możliwość przypisywania konkretnych wykonawców do obszarów działania – rejon. Tworząc nowe zadanie, na podstawie danych adresowych, zadanie przypisywane jest automatycznie do konkretnego rejonu. Wykonawcy mogą być przypisani do jednego lub kliku rejonów. W trakcie przypisywania zadań do wykonawców sprawdzany jest parametr rejonu. W procesie automatycznej optymalizacji planista ma pewność, że zadnia z określonego rejonu zostaną przypisane dokładnie do pracowników działających na przypisanych obszarach. W ręcznym przydziale, w przypadku niezgodności rejonu zadania i wykonawcy zostaniemy poinformowani odpowiednim komunikatem, decyzja jak obsłużyć taki przypadek należy do planisty.

rejony_pl