Skip to main content

Natężenie ruchu w optymalizacji tras

By 03/02/20173 stycznia, 2020Blog
optymalizacja_transportu

Dzięki zastosowaniu technologii map Google, aplikacja GeoTask wykorzystuje dane dotyczące natężenia ruchu przy planowaniu tras do zadań. W przypadku planowania na klika dni „do przodu”, optymalizator wykorzystując dane historyczne pozyskane z Google Directions API (odległość między punktami, czas przejazdu, natężenie ruchu) odpowiadające miejscu i planowanemu terminowi realizacji zadania. Dzięki tej funkcjonalności optymalizator jest w stanie dokładniej określić czas dojazdu i rozpoczęcia realizacji zadań.

97