Skip to main content

Umiejętności w przydziale zadań

By 05/01/201728 lutego, 2020Blog

W nowej wersji GeoTask dodaliśmy funkcję, która definiuje umiejętności Wykonawców. Każdy typ zadania można scharakteryzować cechami (umiejętnościami) wymaganymi do jego wykonywania. Z drugiej strony przypisujemy pracownikom wszystkie posiadane przez niego kompetencje (umiejętności). Powiązanie zadania z wykonawcą nastąpi jeżeli wykonawca posiada wszystkie niezbędne umiejętności opisujące dane zadanie. Umiejętności są kontrolowane zarówno przy przydziale ręcznym jak również przy optymalizacji.