Skip to main content

Rzeczywiste czasy dojazdów

By 15/01/201630 grudnia, 2019Blog

Aplikacja dysponenta wizualizuje na wykresie Gantt rzeczywiste czasy dojazdów raportowane z urządzenia mobilnego. Na etapie planowania zadań, czasy dojazdów do zadań są obliczane na podstawie danych z Google Directions API (odległość między punktami, czas przejazdu, natężenie ruchu). W momencie gdy pracownik mobilny wyjeżdża do zadania rejestrowany jest początek dojazdu do zadania, kolejna zmiana statusu na mobilce rejestruje koniec dojazdu. Całość wizualizowana jest w postaci kolorowych bloków na Gantt’cie w aplikacji dysponenta.