Umiejętności w przydziale zadań

W nowej wersji GeoTask dodaliśmy funkcję związaną z umiejętnościami dla Wykonawców. Każdy typ zadania można scharakteryzować cechami (umiejętnościami) wymaganymi do jego wykonywania. Z drugiej strony przypisujemy pracownikom wszystkie posiadane przez niego kompetencje (umiejętności). Powiązanie zadania z wykonawcą nastąpi jeżeli wykonawca posiada wszystkie niezbędne umiejętności opisujące dane zadanie. Umiejętności są kontrolowane zarówno przy przydziale ręcznym jak również przy optymalizacji.

Sprawdź, jak GeoTask pomoże usprawnić Twój biznes Bezpłatna analiza